நாராயணசாமி வரி கலை அச்சு பிசரமல் வாசித்த சுயம்புதேவதை

Spread the love

நாராயணசாமி வரி கலை அச்சு பிசரமல் வாசித்த என் உடன் பிறவா சகோதரியின மகள்களில் மூத்த பெண் சுயம்புதேவதை ஸ்ரீ சக்தியின் குரல் வடிவில் என் எழுத்துக்கு உயிர் ஊட்டிய என் சகோதரியின் மகளுக்கு எங்கல் இடிமுரசு குழுமத்தின் சார்பில் பாராட்டும் வாழ்த்துக்களும் .

தாய்மாமன் உறவில் இந்திரா நாராயணசாமி
சுஜீத்தா நாராயணசாமி
திருச்சி

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *