பரிதவிப்பு:- கவிதை

Spread the love

என் தாயின் கருவில்
உணர்ந்த பாதுகாப்பை
உணரவில்லை எங்கும்
உலகத்தின் மீது
ஏனோ இச்சை
கொண்டு பிறந்தேன்
பெண்ணாக பிறந்தால்
வரவேற்பு இருக்கும்
என நினைத்தேன்
வரம் இல்லை சாபம்
என்று உணர்ந்தேன்
சிசு கொலையிலிருந்து
தப்பித்து
சிறகடிக்க
எண்ணும் பருவத்தில்
என் சிறகை பிடித்து                  ஆசைக்கு
தீ வைத்து
என்னை குழந்தையாக
எண்ணாமல்
என் சதைகளை
அறுத்தெறிந்து
என் தாய்க்கும்
அடையாளம்
தெரியாதபடி
என்னை எரித்து
புதைகுழியில்
தள்ளியவர்கள்
சுதந்திரமாக நடமாடுவதை
எண்ணி நான்
அழுகிறேன் ஆறுதல்
இல்லாமல்

இறப்பிற்குப் பின்னும்

ராகவி சென்னை

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *