கொரானாவும்-அரசும்

Spread the love

வந்தாரை வாழ
வைக்கும் நாடு
என்றே
தாய் நாட்டிற்கு
போக மறுக்கிறது
கொரானாவும்
பெட்ரோல், டீசல்
விலை ஏறுகிறது
தங்கத்தின் விலை
ஏறுகிறது
குற்றங்களின்
விகிதாச்சாரம்
ஏறுகிறது
இதைக்
கண்டுகொள்ளுமா?
அரசு
நம்மையும்
கண்டு கொள்ளாது
என்றே கொரானாவும்
உச்சத்தில்
இருக்கிறது
மக்களுக்கு
அச்சத்தைக் கொடுத்து.

ராகவி சென்னை

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *