வன்முறை

Spread the love

எத்தனையோ
கனவுகளோடு
பெற்றெடுக்கும்
குழந்தையின்
குறு நகைப் பார்த்து
பூரித்துப் போன
தாய் மனதை
கொல்லுகின்ற
சம்பவத்தில்
ஒன்று
பாலியல் வன்புணர்வு
குழந்தைக்கு உறவுகளின்
முறை தெரிந்தும்
சில
காட்டு மிராண்டிகளின்
முறை கெட்ட
போலியான
பல உறவுகளில்
நிஜ உறவுகள்
தெரியாமல் போனதால்
என்னவோ!!
அத்துமீறிய குற்றங்கள்
படையெடுக்கின்றன
பெண் குழந்தையை
நோக்கி

ராகவி சென்னை

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *