23 டிஎஸ்பிக்கள் திடிர் இடமாற்றம்:தமிழகத்தில் 23 டிஎஸ்பிக்களை இடமாற்றம் செய்து டிஜிபி திரிபாதி உத்தரவிட்டுள்ளார்

Spread the love

N

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *