தமிழகத்தின் புதிய சட்டம் ஒழுங்கு ஏ.டி.ஜி.பி-யாக ராஜேஷ் தாஸ் நியமனம்.

Spread the love

தமிழகத்தின் புதிய சட்டம் ஒழுங்கு ஏ.டி.ஜி.பி-யாக ராஜேஷ் தாஸ் நியமனம். இவர் முன்னாள் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷின் கணவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *