தஞ்சை மாவட்டம் பேராவூரணியில் பெரியாரிய உணர்வாளர்கள் சார்பில் மாவீரர் நினைவு நாள் அனுசரிப்பு

Spread the love

தஞ்சை மாவட்டம் பேராவூரணியில் பெரியாரிய உணர்வாளர்கள் சார்பில் மாவீரர் நினைவு நாள் அனுசரிப்பு

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *