திண்டுக்கல்: வடமதுரை ஊராட்சி ஒன்றியம் சுக்காம்பட்டி ஊராட்சியில் மரகன்று நடும் பணியை தலைவர் மற்றும் அப்துல் கலாம் அறக்கட்டளை சார்பில் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது

Spread the love

வடமதுரை ஊராட்சி ஒன்றியம் சுக்காம்பட்டி ஊராட்சி ஐநாபட்டியில் மரக்கன்று நடுதல் பணியில் அப்துல் கலாம் அறக்கட்டளையின் சார்பாக மரக்கன்று நடுதல்   பணி தொடங்கப்பட்டது. அறுகில் ஊராட்சி தலைவர் முனியப்பன் மற்றும் குமரவேல்

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *