பழனி பாலசமுத்திரம்  அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் நோயாளிகள் அமர்வதற்கு இடமின்றி கீழே தரையில் அமரும் அவலம்.

Spread the love

பழனி பாலசமுத்திரம்

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அமைந்துள்ளது

இதில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து செல்கின்றனர்.

வெளியிலிருந்து வரும் நோயாளிகளும் அமர்வதற்கு இடமின்றி கீழே தரையில் அமரும் அவலம். சிரமத்துக்கு உள்ளாகின்றனர்.

அருகிலேயே பாழடைந்த நூலகக் கட்டிடம் அமைந்துள்ளது .

பயனற்ற கட்டிடத்தை அகற்றினால் மக்களுக்கு அமர வசதியாக இருக்கும்.

இதை உடனடியாக நடவடிக்கை எடுப்பார்களா? அதிகாரிகளி மக்களின் எதிர்பார்ப்பு

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *