திருச்சி: முசிறி DSP Dr பிரம்மானந்தன்அவர்களிடம் மக்கள் சிறகு மாத இதழ் வழங்கிய ஆசிரியர் ஜேசிபி சரவணன்

Spread the love

முசிறி உட் கோட்டம் காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் டாக்டர் பிரம்மானந்தன் MDயிடம் பிப்ரவரி மாதம் மக்கள் சிறகு மாத இதழ் வழங்கிய ஆசிரியர் ஜேசிபி சரவணன் சந்தித்த வழங்கிய போது எடுத்த படம்

Print Friendly, PDF & Email