கரூர்:மக்கள் சிறகு இதழ் தலைவரிடத்தில் வழங்கும் நிருபர் தியாகராஜன்

Spread the love

கரூர் மாவட்டம் கே ஆர் புரம் ஊராட்சி ஒன்றியம் சேங்கல் ஊராட்சி மன்றத்தலைவர் அமராவதி பாண்டியன் அவர்களிடத்தில் மக்கள் சிறகு மாத இதழை வழங்கிய நமது தலைமை நிருபர் தியாகராஜன்

Print Friendly, PDF & Email