சேலத்தில் நமது தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆய்வு: அருகில் தமிழக அமைச்சர்கள் செந்தில்பாலாஜி, சுப்பிரமணி மற்றும் அதிகாரிகள் உடன் இருந்தனர்.

Spread the love

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *