பணம் ஏமாந்தவர்கள் புகார் அளிக்கலாம்

Spread the love

➤மதன் பல பேரிடம் கூகுள் பே மூலமாக பணம் பெற்றுள்ளதும் தெரியவந்துள்ளது;

➤புகார் அளிக்கும் பட்சத்தில் அவர்களது பணம் திரும்ப பெற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்

➤DCPCCB1@GMAIL.COM என்ற முகவரியில் புகார் அளிக்கலாம்

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *