கண்ணதாசன் MSV பிறந்த வாழ்த்து

Spread the love

எழுத்தை காதலித்தவனும் இசையை காதலித்தவனும்
சங்கமம் ஆனதில்
உலக மக்களுக்கு
வாஞ்சையாய் வழங்கிய ஞானியே
பிரிக்க இயலாத நட்பு
பொறாமை கொள்ளாத உறவு
பிறந்த நாளில் வணங்கி மகிழ்வோம்

குற்றால குழு சார்பாக
கண்ணதாசன்,ms v
பிறந்த நாள் இன்று

Print Friendly, PDF & Email